Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี

นายเสกสรร  สุพรรณธนพงษ์ รองฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 , นางดวงสมร  จำปาเงิน รองฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 เข้ารับฟังโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 12 พร้อมลงพื้นที่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน สุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.4+615 - กม.6+480, กม.9+660 - กม.10+675 งบประมาณ 3,000,000 บาท
title
เปิดจุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์65

วันที่ 11 เมษายน 2565 เปิดจุดบริการทั่วไทยเทศกาลสงกรานต์2565 นายจิรวัฒน์  ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 นายศรัณย์รัฐ  พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565  โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดบริการทั่วไทย ปั๊ม ปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340)