f
" ญี่ปุ่น ติดตามประเมินผล ก่อนปิดโครงการ เฟส1 "
ลงวันที่ 09/10/2562

 "ญี่ปุ่น ติดตามประเมินผล ก่อนปิดโครงการ เฟส1 "

กว่า 3 ปีของโครงการความร่วมมือ
กว่า 10 ครั้ง ในการประชุม และ ลงพื้นที่

ผลงานออกมาเห็นเป็นรูปธรรม...
@ โพธิ์คอย
@ บางยี่หน
@ รร.บางปลาม้า
@ สะพานบ้านห้วย

ขอบคุณ ทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่ช่วยให้งานสำเร็จ...


'