f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 18/09/2563 441/35/63/31 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๓๒๕ KSC จำนวน ๕๕ ลูกบาศก์เมตร 15/09/2563 441/60/63/454 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ 09/09/2563 441/60/63/445 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 09/09/2563 441/35/63/30 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 26/08/2563 441/35/63/29 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๙+๖๔๙+กม.๕๙+๖๙๗ (ก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานเจ้าแม่ทับทิม)ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/08/2563 441/-/63/413 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/08/2563 441/35/63/28 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งวางท่อและบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.5+486 – กม.6+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/08/2563 สพ./eb/43/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ที่ กม.๗๕+๔๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/08/2563 441/-/63/398 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 จ้างเหมาซ่อมเสาพร้อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๔+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/08/2563 441/-/63/397 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 441/35/63/26 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 จ้างเหมาทำการลอกท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สุพรรณบุรี- นาคู ระหว่าง กม.๐+๕๐๐- กม.๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐ เมตร 22/07/2563 441/-/63/382 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/07/2563 441/35/63/25 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/06/2563 441/35/63/24 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 17/06/2563 441/35/63/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 224 รายการ