f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 441/35/62/10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
197 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 30/01/2562 441/35/62/09 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
198 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 441/35/62/08 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
199 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ที่ กม.8+221.500 (แยกสะพานตาแล) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2562 สพ./eb/35/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
200 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/01/2562 441/35/62/07 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
201 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 20/12/2561 441/35/62/06 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
202 จ้างเหมางานซ่อมสะพานและโครงสร้าง โดยทำการทาสีด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข340 ตอนควบคุม0301 ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ตอน2 ที่ กม.54+542 ,ที่ กม.75+203 ปริมาณงาน 6,650 ตารางเมตร 18/12/2561 441/-/62/พิเศษ/20 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
203 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ดอนแจง-สุพรรณบุรี กม.98+150 - กม.98+780 ปริมาณงาน 6,395 เมตร 18/12/2561 441/-/62/พิเศษ/19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
204 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/12/2561 441/35/62/05 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
205 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.72+540– กม.73+890 ปริมาณงาน 25,630 ม. 03/12/2561 สพ./eb/33/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
206 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา–ดอนเจดีย์ระหว่าง กม.3+325– กม.5+900 , กม.14+250 – กม.16+000 ปริมาณงาน 25,620 ม. 03/12/2561 สพ./eb/32/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
207 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.44+991ปริมาณงาน 163 ม. 03/12/2561 สพ./eb/34/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
208 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ที่ กม.๒+๒๗๘ (สี่แยกสะพานดำ) และที่ กม.๑๓+๙๗๘.๕๐(สี่แยกสะพานดอนกระเบื้อง) 30/11/2561 441/-/62/77 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
209 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ – บ้านกล้วย ระหว่าง กม.10+540-กม.11+380,กม.15+545 -กม.17+325 ปริมาณงาน 23,580 ตร.ม. 30/11/2561 สพ./eb/31/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
210 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก–หนองอีพัง ระหว่าง กม.2+458-กม.3+629 ปริมาณงาน 12,002ตร.ม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) 30/11/2561 สพ./eb/29/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 196 ถึง 210 จาก 218 รายการ