f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี–มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+450-กม.3+470 , กม.14+000-กม.14+175 ปริมาณงาน 12,270ตร.ม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) 30/11/2561 สพ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
212 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/11/2561 441/35/62/04 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
213 ศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841-กม.126+841(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 130 29/11/2561 สพ./eb/28/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
214 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๑+๐๗๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 441/-/62/71 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
215 ศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอน สาลี–สุพรรณบุรี–ศรีประจันต์–ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841-กม.126+841(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 130 กม. 23/11/2561 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
216 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 19/11/2561 441/35/62/03 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
217 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่าในทางหมายเลข ๓๕๗ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๒๕+๐๐๐ – กม.๓๕+๐๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสุพรรณบุรี- ลาดตาล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๘+๔๕๐ปริมาณงาน ๒๑๗,๘๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2561 441/-/62/44 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
218 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ 12/11/2561 441/70/62/41 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 211 ถึง 218 จาก 218 รายการ