f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างดำเนินการซ่อมเสาป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดอนเจดีย์-ปากดง ที่ กม.๑๙+๗๕๐ ( ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/05/2563 441/-/63/290 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
17 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๕+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/05/2563 441/-/63/283 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 05/05/2563 441/35/63/19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
19 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง(แบบคอนเทม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 01/05/2563 สพ.50/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
20 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๖๑+๑๐๐ ( ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2563 441/-/63/267 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
21 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/04/2563 441/35/63/18 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
22 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๐+๑๗๐ ( ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/04/2563 441/-/63/264 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
23 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๑+๕๐๐ LT. ,ที่ กม.๒+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๒ ต้น 17/04/2563 441/-/63/252 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
24 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ไผ่กองดิน-สาลี ที่ กม.๓๖+๖๐๐ ( ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/04/2563 441/-/63/250 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
25 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง-สุพรรณบุรี ที่ กม.๑๐๕+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/04/2563 441/-/63/พิเศษ/16 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ 15/04/2563 441/60/63/พิเศษ/15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
27 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง-สุพรรณบุรี ที่ กม.๑๐๕+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/04/2563 441/-/63/พิเศษ/14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จำนวน ๒๓ รายการ 14/04/2563 441/60/63/พิเศษ/13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
29 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 13/04/2563 441/35/63/17 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
30 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๘+๘๔๑- กม.๕๗+๔๘๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนไผ่กองดิน-สาลี ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐- กม.๓๖+๖๒๖ ปริมาณ งาน ๒๐๗,๗๐๖.๕๐ ตร.ม. 09/04/2563 441/-63/238 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 218 รายการ