f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเจดีย์-ปากดง ที่ กม.18+000 (โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 441/-/63/พิเศษ/04 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
77 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอนอู่ยา- ดอนเจดีย์ ที่ กม.6+930 (โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 441/-/63/พิเศษ/03 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
78 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอนดอนแจง-สุพรรณบุรี ที่ กม.87+600 (โรงเรียนวัดสวนแตง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 441/-/63/พิเศษ/02 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
79 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0200 ตอนท่าศาล-นางบวช ที่ กม.36+650 (โรงเรียนวัดกาบบัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 441/-/63/พิเศษ/01 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
80 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ที่ กม.37+995 (โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง) ผลผลิต 1 แห่ง 12/03/2563 คค06068/177/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
81 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+950 – กม.16+344 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 124.48 ตร.ม. 12/03/2563 สพ.10/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
82 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.84+200 – กม.106+333 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 203 ตร.ม. 12/03/2563 สพ.12/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
83 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๖๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/03/2563 441/-/63/183 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
84 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0100 ตอน เก้าห้อง – บางแม่หม้าย ที่ กม.1+010 (โรงเรียนวัดบ้านหมี่) , ที่ กม.8+970 (โรงเรียนคี่ตี้) และ ที่ กม.9+900 (โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์) ผลผลิต 3 แห่ง 10/03/2563 สพ.8/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
85 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – มะขามล้ม ที่ กม.5+228 (โรงเรียนวัดแก้ว) และ ที่ กม.10+950 (โรงเรียนวัดเสาธง) ผลผลิต 2 แห่ง 10/03/2563 สพ.4/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
86 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ที่ กม.7+100 (โรงเรียนนเรศ) และ ที่ กม.14+460 (โรงเรียนบ้านสระกระโจม) ผลผลิต 2 แห่ง 10/03/2563 คค06068/176/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
87 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ตอน 1 ที่ กม.8+140 (โรงเรียนบ้านปากดง) , ที่ กม.21+200 (โรงเรียนวัดบ่อกรุ) และ ที่ กม.22+850 (โรงเรียนบ่อกรุวิทยา) ผลผลิต 3 แห่ง 10/03/2563 สพ.5/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
88 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 10/03/2563 441/35/63/14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
89 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๖+๒๐๐ ( ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/03/2563 441/-/63/175 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
90 งานติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000–กม.40+680 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,756 ม.) 04/03/2563 สพ.1/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 218 รายการ