f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๔๒+๙๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/01/2563 441/-63/109 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
107 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ที่ กม.๖๓+๙๓๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/01/2563 441/-/63/108 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
108 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 441/35/63/09 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
109 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐- กม.๔๕+๗๒๓ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ตอนเก้าห้อง-บางแม่หม้าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๒๖,๐๐๘ ตารางเมตร 10/01/2563 441/-/63/98 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
110 จ้างเหมาทำการซ่อมเสาไฟฟ้า High Mast สูง ๒๐ เมตร (ท่อนล่าง) ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๐+๑๔๐( ด้านซ้ายทาง ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2563 441/-/63/95 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
111 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสายไฟฟ้าใต้ดินในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๔ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๕+๒๐๐- กม.๐+๐๕๐ (บริเวณแยกคันทรี- อู่วิเชียร) ปริมาณ๑ แห่ง 06/01/2563 441/-/63/91 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
112 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/01/2563 441/35/63/08 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
113 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๙+๕๐๐- กม.๕๕+๐๐๐ LT ปริมาณงาน ๗๙.๒๐ ตารางเมตร 25/12/2562 441/-/63/82 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
114 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/12/2562 441/35/63/07 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
115 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามชุก-หนองอีพัง ที่ กม.๒๐+๙๗๐ (แยกกันเอง) ปริมาณงาน ๒ ต้น 16/12/2562 441/-/63/61 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
116 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 09/12/2562 441/35/63/05 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
117 จ้างเหมาดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๗+๗๕๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/12/2562 441/-/63/39 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
118 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 25/11/2562 441/35/63/04 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
119 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 12/11/2562 441/35/63/03 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
120 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๙๔+๔๘๐ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/11/2562 441/-/63/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 218 รายการ