f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง โดยทำการปรับปรุง Concrete Barrier Curb ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.84+200 – 106+333 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,933 เมตร) 24/11/2563 สพ./eb/13/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
17 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุพรรณบุรี ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ กม.98+150 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 24/11/2563 สพ./eb/14/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอนควบคุม 0200 ตอน ไผ่กองดิน – สาลี ระหว่าง กม.33+580 – 34+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 สพ./eb/11/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
19 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – ลาดตาล ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+400 , กม.7+712 – กม.8+450 ปริมาณงาน 25,650 ตร.ม. (รวมส่วนขยายและบริเวณทางแยก) 23/11/2563 สพ./eb/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
20 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
21 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง–สุพรรณบุรี ตอน 1 ที่ กม.105+333 (แยกแขวงการทาง) , กม.105+600 (แยกหอนาฬิกา) ผลผลิต 2 แห่ง 18/11/2563 สพ./eb/9/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
22 งานซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟฟ้าแสงสว่าง 12 ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 7 ระหว่าง กม.26+825 – กม.29+315 ผลผลิต 1 แห่ง (148 ต้น) 17/11/2563 สพ./eb/7/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
23 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี - ลาดตาล ระหว่าง กม.1+850 – กม.2+620 , กม.5+500 – กม.5+990 ผลผลิต 1 แห่ง (76 ต้น) 17/11/2563 สพ./eb/8/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
24 งานติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.65+300 – กม.78+341 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (2,404 ม.) 17/11/2563 สพ./eb/6/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
25 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3531 ตอน แยกสารพัดช่าง–ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.0+000–กม.3+398 (รวมบริเวณจุดตัด ทล.3318),ทางหลวงหมายเลข 3431 ตอน แยกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช–ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุุรีระหว่าง กม.2+113-กม.5+102 17/11/2563 สพ./eb/5/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
26 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.88+700 – กม.92+560 ปริมาณงาน 32,038 ม. 10/11/2563 สพ./eb/1/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
27 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.8+577 – กม.10+604 และ กม.21+150 - กม.23+544 ปริมาณงาน 25,621 ม. 10/11/2563 สพ./eb/2/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
28 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 , 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.7+000 – กม.11+700 , กม.32+130 – กม.35+000 ปริมาณงาน 37,160 ม. 10/11/2563 สพ./eb/3/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
29 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.78+341 - กม.84+500 ปริมาณงาน 41,000 เมตร 10/11/2563 สพ./eb/4/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
30 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน1หลัง 16/10/2563 คค06068/344/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 91 รายการ