f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 4 ที่ กม.14+590 (แยกโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สพ.39/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
47 งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+399 – กม.11+927 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 476 เมตร 27/03/2563 สพ.38/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
48 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 4 ที่ กม.2+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สพ.36/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
49 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 , 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 – กม.45+723 ปริมาณงาน 6,244 อัน 27/03/2563 สพ.40/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
50 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0100 ตอน เก้าห้อง–บางแม่หม้าย ตอน 2 ระหว่าง กม.5+150 – กม.7+635 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) 26/03/2563 สพ.37/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
51 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 7 ระหว่าง กม.37+900 – กม.40+180 ปริมาณงาน 1 แห่ง (116 ต้น) 26/03/2563 สพ.18/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
52 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.61+960 – กม.68+100 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,402 ตร.ม. 26/03/2563 สพ.47/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
53 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง 12 ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ตอน 1 ที่ กม.10+328 (แยกหนองเพียร) และ ระหว่าง กม.11+320-กม.12+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29 ต้น) 20/03/2563 สพ.30/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
54 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 6 ระหว่าง กม.22+470 – กม.24+745 , กม.33+185 – กม.34+185 ผลผลิต 1 แห่ง (170 ต้น) 20/03/2563 สพ./eb/24/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
55 งานปรับปรุงทางหลวงให้มีเลนรอกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.67+000 – กม.78+341 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 สพ.19/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
56 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3557 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+640 (รวมไหล่ทางบริเวณเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 340) ปริมาณงาน 12,377 ตร.ม. (0.640 กม.) 19/03/2563 สพ.32/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
57 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี–นาคู ระหว่าง กม.8+765 – กม.9+290 ผลผลิต 1 แห่ง (31 ต้น) 19/03/2563 สพ.34/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
58 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.87+150 – กม.88+700 ปริมาณงาน 16,520 ม. 18/03/2563 สพ.21/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
59 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.12+100 – กม.19+500 ปริมาณงาน 26,910 ม. 18/03/2563 สพ.23/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
60 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.5+900 – กม.8+577 และ กม.16+170-กม.18+700 ปริมาณงาน 32,033 ม. 18/03/2563 สพ.22/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 91 รายการ