f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.74+020 – กม.76+544 ปริมาณงาน 32,034 ม. (รวมบริเวณใต้สะพานโพธิ์พระยา) 18/03/2563 สพ.20/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
62 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.94+055–กม.94+720 , กม.98+555 – กม.98+800 และ กม.99+046-กม.99+745 ปริมาณงาน 98 ต้น 17/03/2563 สพ./eb/13/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
63 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – นาคู ระหว่าง กม.9+500 – กม.10+200 , กม.11+615 – กม.12+315 ปริมาณงาน 84 ต้น 17/03/2563 สพ.35/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
64 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0200 ตอน สระกระโจม – บ้านไร่ ระหว่าง กม.56+145–กม.56+705 และในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.22+610 – กม.23+055 ปริมาณงาน 29 ต้น 17/03/2563 สพ./eb/15/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
65 งานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร โดยวิธีแบบ Asphaltic Plug Joint ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 3 ที่ กม.43+750 , ที่ กม.44+150 ปริมาณงาน 2 แห่ง (0.68 กม.) 16/03/2563 สพ.24/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
66 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101,0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+600 , กม.3+120-กม.7+600 และ กม.45+445 – กม.45+723 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,230 ตร.ม.) (รวมบริเวณทางแยกและจุดกลับรถใต้สะพาน) 13/03/2563 สพ.26/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
67 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง–สุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.84+200 – กม.90+810 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 5,217 ตร.ม. 13/03/2563 สพ.11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
68 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี–นาคู ตอน 1 ระหว่าง กม.2+640 – กม.6+395 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,868 ตร.ม.) (รวมบริเวณทางแยกตัดกับ ทล.357 และ ทล.3431) 13/03/2563 สพ.9/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
69 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ที่ กม.37+995 (โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง) ผลผลิต 1 แห่ง 12/03/2563 คค06068/177/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
70 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+950 – กม.16+344 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 124.48 ตร.ม. 12/03/2563 สพ.10/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
71 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.84+200 – กม.106+333 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 203 ตร.ม. 12/03/2563 สพ.12/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
72 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0100 ตอน เก้าห้อง – บางแม่หม้าย ที่ กม.1+010 (โรงเรียนวัดบ้านหมี่) , ที่ กม.8+970 (โรงเรียนคี่ตี้) และ ที่ กม.9+900 (โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์) ผลผลิต 3 แห่ง 10/03/2563 สพ.8/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
73 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – มะขามล้ม ที่ กม.5+228 (โรงเรียนวัดแก้ว) และ ที่ กม.10+950 (โรงเรียนวัดเสาธง) ผลผลิต 2 แห่ง 10/03/2563 สพ.4/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
74 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ที่ กม.7+100 (โรงเรียนนเรศ) และ ที่ กม.14+460 (โรงเรียนบ้านสระกระโจม) ผลผลิต 2 แห่ง 10/03/2563 คค06068/176/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
75 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ตอน 1 ที่ กม.8+140 (โรงเรียนบ้านปากดง) , ที่ กม.21+200 (โรงเรียนวัดบ่อกรุ) และ ที่ กม.22+850 (โรงเรียนบ่อกรุวิทยา) ผลผลิต 3 แห่ง 10/03/2563 สพ.5/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 91 รายการ