f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๙ รายการ 29/07/2563 441/70/63/388 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 441/35/63/26 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 29/07/2563 441/งท/-/63/0241 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
19 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 23/07/2563 441/งท/-/63/0237 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
20 จ้างเหมาทำการลอกท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สุพรรณบุรี- นาคู ระหว่าง กม.๐+๕๐๐- กม.๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐ เมตร 22/07/2563 441/-/63/382 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 22/07/2563 441/40/63/379 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
22 ซื้อแป๊บดำกลม ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๓ ท่อน 21/07/2563 441/45/63/377 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
23 ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน ๘๕ ตัว 21/07/2563 441/60/63/376 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/07/2563 441/60/63/374 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
25 ซื้อไฟกระพริบ LED สีเหลืองขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร ชนิดโซล่าเซลล์ จำนวน ๖ ชุด 21/07/2563 441/45/63/375 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 17/07/2563 441/60/63/372 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
27 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ 17/07/2563 441/70/63/369 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 17/07/2563 441/60/63/371 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
29 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/07/2563 441/35/63/25 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
30 ซื้อยางผสมเสร็จ Per-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 16/07/2563 441/60/63/366 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 967 รายการ