f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 15/01/2563 15/01/2563 441/60/63/113 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
17 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าที่ชำรุด จำนวน 15 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 14/01/2563 14/01/2563 441/70/63/106 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
19 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๕ x ๑๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๓๘๖ แผ่น 14/01/2563 14/01/2563 441/60/63/104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 14/01/2563 14/01/2563 441/60/63/103 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
21 ซื้อแผ่นสติกเกอร์สีขาว หน้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๑๖ เมตร 14/01/2563 14/01/2563 441/60/63/102 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
22 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 441/35/63/09 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
23 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 14/01/2563 14/01/2563 441/70/63/101 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
24 ซื้อยางขนาด 215/70 อาร์ 15 จำนวน 4 เส้น 13/01/2563 13/01/2563 441/งท/30/63/077 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
25 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐- กม.๔๕+๗๒๓ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ตอนเก้าห้อง-บางแม่หม้าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๒๖,๐๐๘ ตารางเมตร 10/01/2563 10/01/2563 441/-/63/98 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
26 จ้างเหมาทำการซ่อมเสาไฟฟ้า High Mast สูง ๒๐ เมตร (ท่อนล่าง) ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๐+๑๔๐( ด้านซ้ายทาง ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2563 10/01/2563 441/-/63/95 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
27 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ 10/01/2563 10/01/2563 441/60/63/97 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
28 จ้างซ่อมปั้มดูดน้ำพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 ชุด 10/01/2563 10/01/2563 441/งท/-/63/075 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
29 ซื้อไฟกระพริบ LED สีเหลือง ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชุด 10/01/2563 10/01/2563 441/45/63/96 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
30 ซื้อต้นสน สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น 07/01/2563 07/01/2563 441/70/63/94 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 661 รายการ