f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจทใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๗๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 441/-/62/115 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
572 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๕ x ๑๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๔๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 441/60/62/114 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
573 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 441/45/62/113 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
574 ซื้อต้นเฟื้องฟ้าสูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 441/70/62/112 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
575 จ้างหุ้มเบาะนั่งพร้อมพนักพิงในเก๋งพร้อมอะไหล่ จำนวน 2 ชุด 27/12/2561 27/12/2561 441/-/62/37 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
576 ซื้อยางนอก - ยางใน ขนาด 7.50-16-12 PR จำนวน 2 ชุด 27/12/2561 27/12/2561 441/30/62/053 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
577 ซื้อยางขนาด 215/70 อาร์ 15 จำนวน 4 เส้น 27/12/2561 27/12/2561 441/30/62/052 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
578 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก 27/12/2561 27/12/2561 441/30/62/050 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
579 ซื้อยางนอก - ยางใน พร้อมยางรองขนาด 9.00-20 ผ้าใบ 14 ชั้น จำนวน 2 ชุด 27/12/2561 27/12/2561 441/30/62/048 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
580 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก 27/12/2561 27/12/2561 441/30/62/047 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 26/12/2561 441/60/62/111 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
582 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 26/12/2561 441/60/62/110 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
583 ซื้อน้ำยาเร่งราก จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 26/12/2561 441/70/62/109 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
584 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 26/12/2561 441/60/62/108 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
585 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 25/12/2561 25/12/2561 441/60/62/107 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 571 ถึง 585 จาก 661 รายการ