f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 20/12/2561 20/12/2561 441/35/62/06 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 20/12/2561 441/60/62/105 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 20/12/2561 441/60/62/104 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
589 ซื้อแผ่นสติกเกอร์สีขาว หน้ากว้าง ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 20/12/2561 441/60/62/102 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
590 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 18/12/2561 441/60/62/101 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
591 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 18/12/2561 441/45/62/100 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
592 ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 18/12/2561 441/60/62/99 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
593 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 18/12/2561 441/70/62/98 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
594 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 18/12/2561 441/70/62/97 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
595 จ้างเหมางานซ่อมสะพานและโครงสร้าง โดยทำการทาสีด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข340 ตอนควบคุม0301 ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ตอน2 ที่ กม.54+542 ,ที่ กม.75+203 ปริมาณงาน 6,650 ตารางเมตร 18/12/2561 18/12/2561 441/-/62/พิเศษ/20 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
596 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ดอนแจง-สุพรรณบุรี กม.98+150 - กม.98+780 ปริมาณงาน 6,395 เมตร 18/12/2561 18/12/2561 441/-/62/พิเศษ/19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
597 เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 17/12/2561 441/-/62/96 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
598 ซื้อต้นเฟื่องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 14/12/2561 441/70/62/94 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
599 ซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๓-๖) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 14/12/2561 441/60/62/พิเศษ/18 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
600 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง สีส้ม ขนาด ๑๕ x ๑๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๖๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2561 12/12/2561 441/60/62/91 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 586 ถึง 600 จาก 661 รายการ