f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อต้นเฟื่องฟ้า ขนาดสูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๕๐๐ ต้น 17/12/2562 17/12/2562 441/70/63/64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
62 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ ๕ us/gl จำนวน ๕๕ ถัง 17/12/2562 17/12/2562 441/60/63/63 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
63 ซื้อนัำมัน PTT-2T จำนวน 400 ลิตร 17/12/2562 17/12/2562 441/35/63/06 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
64 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามชุก-หนองอีพัง ที่ กม.๒๐+๙๗๐ (แยกกันเอง) ปริมาณงาน ๒ ต้น 16/12/2562 16/12/2562 441/-/63/61 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
65 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ 16/12/2562 16/12/2562 441/70/63/59 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
66 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 16/12/2562 16/12/2562 441/70/63/58 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
67 จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามระยะ 70,000 กม. จำนวน 1 คัน 16/12/2562 16/12/2562 441/งท/-/63/059 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
68 ซื้อยางผสมเสร็จ Per-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 12/12/2562 12/12/2562 441/60/63/57 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
69 ซื้อฮอร์โมนเฟตามินคอมบิ จำนวน ๑๐ ขวด 12/12/2562 12/12/2562 441/70/63/56 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/12/2562 12/12/2562 441/60/63/55 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
71 ซื้อป้ายพับตั้งพื้น ขนาด ๖๕x๑๑๕เซ็นติเมตร(ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade) จำนวน ๑๘ อัน 11/12/2562 11/12/2562 441/60/63/54 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 11/12/2562 11/12/2562 441/60/63/51 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
73 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 09/12/2562 09/12/2562 441/70/63/49 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
74 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๒๐๐ ถุง 09/12/2562 09/12/2562 441/70/63/48 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
75 ซื้อถังกั้นจราจร(ทรงกลม) SMART DRUM FOR HIGHWAY L๕๓๐xH๘๕๐ ฐานกว้าง ๕๓๐ มิลลิเมตรxสูง๘๕๐ มิลลิเมตรน้ำหนัก ๕.๒ กิโลกรัม จำนวน ๔๐ อัน 09/12/2562 09/12/2562 441/60/63/50 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 661 รายการ