f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 04/06/2563 441/45/63/311 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
77 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 02/06/2563 441/70/63/309 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
78 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/06/2563 441/35/63/22 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
79 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ 01/06/2563 441/60/63/307 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 27/05/2563 441/45/63/306 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
81 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐- กม.๔๕+๗๒๓ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ตอนเก้าห้อง-บางแม่หม้าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๐๗,๗๑๕ ตารางเมตร 26/05/2563 441/-/63/302 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
82 ซื้อต้นเฟื่องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 26/05/2563 441/70/63/304 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
83 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 26/05/2563 441/70/63/303 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
84 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 26/05/2563 441/35/63/21 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
85 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 22/05/2563 441/70/63/297 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
86 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๘ รายการ 22/05/2563 441/70/63/295 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
87 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 22/05/2563 441/70/63/296 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 21/05/2563 441/60/63/294 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
89 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 19/05/2563 441/45/63/293 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
90 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 19/05/2563 441/35/63/20 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 967 รายการ