f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 441/35/63/05 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 06/12/2562 06/12/2562 441/60/63/46 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 06/12/2562 06/12/2562 441/60/63/44 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 06/12/2562 06/12/2562 441/45/63/43 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/12/2562 06/12/2562 441/60/63/42 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
81 จ้างเหมาดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๗+๗๕๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/12/2562 04/12/2562 441/-/63/39 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 04/12/2562 441/45/63/37 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 04/12/2562 441/60/63/38 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 04/12/2562 441/60/63/40 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
85 ซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 441/งท/30/63/049 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
86 ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน ๑๕ ถัง 03/12/2562 03/12/2562 441/60/63/36 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
87 ซื้อหลัก ขทล. จำนวน ๒๐ ต้น 03/12/2562 03/12/2562 441/60/63/34 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
88 จ้างเปลี่ยนปั้มน้ำหน้าเครื่องยนต์พร้อมอะไหล่ 1 ชุด 03/12/2562 03/12/2562 441/งท/-/63/047 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
89 จ้างเปลี่ยนซีล-โอริงแกนกระบอกไฮดรอลิคชุดกระบอกไฮดรอลิคเท้าช้างพร้อมอะไหล่ 1 ชุด 28/11/2562 28/11/2562 441/งท/-/63/046 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 28/11/2562 28/11/2562 441/60/63/33 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 661 รายการ