f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 15/05/2563 441/70/63/291 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
92 งานจ้างดำเนินการซ่อมเสาป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดอนเจดีย์-ปากดง ที่ กม.๑๙+๗๕๐ ( ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/05/2563 441/-/63/290 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
93 จ้างตรวจเช็คระบบแอร์ปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด 1 คัน 15/05/2563 441/งท/-/63/0187 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 13/05/2563 441/45/63/288 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
95 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 08/05/2563 441/70/63/284 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
96 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๕+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/05/2563 441/-/63/283 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 07/05/2563 441/45/63/282 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
98 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 05/05/2563 441/35/63/19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
99 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre - Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 05/05/2563 441/60/63/280 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
100 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ 01/05/2563 441/70/63/278 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
101 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 01/05/2563 441/-/63/279 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
102 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง(แบบคอนเทม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 20/05/2563 สพ.50/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
103 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ 27/04/2563 441/70/63/275 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 27/04/2563 441/45/63/276 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
105 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง หน้า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕๐ หลา 24/04/2563 441/60/63/271 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 967 รายการ