f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างตรวจเช็คชุดหม้อลมเบรคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด 1 ชุด 28/11/2562 28/11/2562 441/งท/-/63/044 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
92 ซื้อเสื้อจราจรสะท้อนแสง จำนวน ๘๐ ตัว 27/11/2562 27/11/2562 441/60/63/32 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
93 จ้างซ่อมไดชาร์จพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด 1 ลูก 26/11/2562 26/11/2562 441/งท/-/63/037 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
94 ซื้อยางนอก-ยางใน ๑๐.๐๐-๒๐-๑๔ PLY จำนวน ๒ ชุด 26/11/2562 26/11/2562 441/30/63/18 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
95 จ้างซ่อมเพลาปั่นน้ำที่ชำรุดพร้อมอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด 26/11/2562 26/11/2562 441/งท/-/63/036 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 26/11/2562 26/11/2562 441/งท/30/63/040 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
97 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 25/11/2562 25/11/2562 441/35/63/04 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 21/11/2562 21/11/2562 441/60/63/31 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
99 ซื้อหลัก ขทล. จำนวน ๓๐ ต้น 19/11/2562 19/11/2562 441/60/63/30 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/11/2562 14/11/2562 441/60/63/29 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
101 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 13/11/2562 13/11/2562 441/70/63/28 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 13/11/2562 13/11/2562 441/60/63/27 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
103 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 12/11/2562 12/11/2562 441/35/63/03 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
104 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๘ รายการ 11/11/2562 11/11/2562 441/70/63/25 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 11/11/2562 11/11/2562 441/60/62/26 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 661 รายการ