f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 08/11/2562 08/11/2562 441/45/63/24 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
107 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๙๔+๔๘๐ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/11/2562 07/11/2562 441/-/63/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/11/2562 07/11/2562 441/60/63/22 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
109 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ 07/11/2562 07/11/2562 441/70/63/21 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
110 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก 07/11/2562 07/11/2562 441/งท/30/63/019 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
111 ซื้อยางขนาด 195 R15C จำนวน 4 เส้น 06/11/2562 06/11/2562 441/งท/30/63/018 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
112 จ้างหุ้มเบาะนั่งและพนักพิงในเก๋งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 06/11/2562 06/11/2562 441/งท/-/63/014 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
113 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด 05/11/2562 05/11/2562 441/งท/-/63/013 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 05/11/2562 05/11/2562 441/40/63/20 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 05/11/2562 05/11/2562 441/60/63/19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
116 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 31/10/2562 31/10/2562 441/-/63/17 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
117 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 30/10/2562 30/10/2562 441/35/63/02 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
118 ซื้อยากำจัดแมลงคาราเต้ จุ ๑๐๐๐ cc. จำนวน ๑๐ ขวด 29/10/2562 29/10/2562 441/70/63/15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 29/10/2562 29/10/2562 441/60/63/16 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
120 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนท่าช้าง- สระบัวก่ำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๓๑+๑๑๙ ตัดหญ้าไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๔.๐๐ ม. โดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๒๑๖,๖๒๐ ตารางเมตร 28/10/2562 28/10/2562 441/-/63/11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 661 รายการ