f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/04/2563 441/60/63/270 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
107 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๖๑+๑๐๐ ( ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2563 441/-/63/267 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
108 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 23/04/2563 441/70/63/269 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/04/2563 441/60/63/265 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
110 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/04/2563 441/35/63/18 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
111 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังเป็นชุด จำนวน 100 ชุด 22/04/2563 441/งท/30/63/0175 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
112 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๐+๑๗๐ ( ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/04/2563 441/-/63/264 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 21/04/2563 441/60/63/256 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ 21/04/2563 441/45/63/262 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
115 ซื้อ วัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ 21/04/2563 441/70/63/260 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
116 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 21/04/2563 441/60/63/257 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
117 ซื้อสารโพลิเมอร์ พร้อมปูนสีเทา จำนวน ๖ ชุด 21/04/2563 441/60/63/258 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
118 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๕ x ๑๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น 21/04/2563 441/60/63/261 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
119 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงเหลือง หน้า ๔๘ นิ้ว จำนวน ๑๘ หลา 21/04/2563 441/60/63/263 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
120 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 20/04/2563 441/70/63/255 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 967 รายการ