f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/04/2563 “โครงการกรมทางหลวงร่วมใจต้านภัยแล้ง”
2 26/03/2563 ป้องกัน ทุกทาง ลดการแพร่เชื้อ
3 30/01/2563 อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับ PM2.5 ??
4 30/01/2563 ระบบป้ายประกาศข้อความ VMS.
5 30/01/2563 ดับไฟไหม้ ข้างทาง
6 22/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
7 15/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
8 15/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
9 11/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
10 07/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
11 28/05/2562 ประชุมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแยกข้างโรงพยาบาลด่านช้าง
12 01/05/2562 ทางหลวงรวมใจช่วยภัยแล้ง
13 04/04/2562 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหมวดทางหลวงในสังกัด และการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
14 26/03/2562 " ขยายผล ก่อสร้างทางเดินเท้า หน้า รร. อีก 1 แห่ง"
15 26/03/2562 " ปรับระดับ เพิ่มความปลอดภัย "