f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/08/2563 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2 04/08/2563 กรมทางหลวงห่วยใยประชาชนพร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
3 17/04/2563 “โครงการกรมทางหลวงร่วมใจต้านภัยแล้ง”
4 26/03/2563 ป้องกัน ทุกทาง ลดการแพร่เชื้อ
5 30/01/2563 อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับ PM2.5 ??
6 30/01/2563 ระบบป้ายประกาศข้อความ VMS.
7 30/01/2563 ดับไฟไหม้ ข้างทาง
8 22/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
9 15/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
10 15/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
11 11/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
12 07/11/2562 ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
13 28/05/2562 ประชุมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแยกข้างโรงพยาบาลด่านช้าง
14 01/05/2562 ทางหลวงรวมใจช่วยภัยแล้ง
15 04/04/2562 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหมวดทางหลวงในสังกัด และการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562