f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
การจัดการองค์ความรู้ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
ลงวันที่ 21/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การรดน้ำต้นไม้เกาะกลางโดยสปริงเกอร์แทนรถบรรทุกน้ำ (สพ.1) ปี 2558 212 ดาวน์โหลด
การใช้รอกเคลื่อนที่ยกวัสดุ (สพ.1) ปี 2559 144 ดาวน์โหลด
การซ่อมไฟฟ้าทางหลวงโดยใช้แหล่งจ่ายไฟเคลื่อนที่ (สพ.1) ปี 2560 196 ดาวน์โหลด
เครื่องทำความสะอาดสีตีเส้น (สพ.1) ปี 2561 214 ดาวน์โหลด

'