f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/08/2563 199,822.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม หน้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒๘ หลา 13/08/2563 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 10/08/2563 95,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๐๐ ถุง 07/08/2563 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จัดซื้อน้ำมัน PTT-2T จำนวน 400 ลิตร 06/08/2563 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อหมุดสะท้อนแสงสีเหลือง ๓๖๐ องศา จำนวน ๒๐๐ ชุด 05/08/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 05/08/2563 47,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน ๑๕ ถัง 05/08/2563 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งวางท่อและบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.5+486 – กม.6+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/08/2563 3,495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ที่ กม.๗๕+๔๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/08/2563 20,441.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาซ่อมเสาพร้อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๔+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/08/2563 9,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อยาฆ่าเชื้อรา จำนวน ๑๕ ขวด 04/08/2563 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 03/08/2563 26,468.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก 03/08/2563 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 30/07/2563 75,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 989 รายการ