f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด ๓ x ๑๐ ตร.มม. 29/06/2565 9,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/06/2565 313,649.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนอู่ยา-ดอนเจดีย์ ที่ กม.๑+๐๓๐ ( U-Turn แยกบ้านโพธิ์) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 27/06/2565 170,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ 24/06/2565 291,665.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อหมุดสะท้อนแสง (Bi-directional Road Stud)สีเหลือง ๒ หน้า 23/06/2565 91,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ 23/06/2565 12,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว หน้า ๓๐ นิ้ว 22/06/2565 37,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/06/2565 33,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/06/2565 324,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ 16/06/2565 97,306.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/06/2565 344,304.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 15/06/2565 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 15/06/2565 43,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง-ดำ ชนิด Aluminium based grade หน้ากว้าง ๔๘ นิ้วพร้อมกาว 15/06/2565 49,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 14/06/2565 50,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,875 รายการ