f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าช้าง-สระบัวก่ำ ที่ กม.๖+๓๕๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 38,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 30/11/2563 213,304.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อยางขนาด 215/70 อาร์ 15 จำนวน 4 เส้น 30/11/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 10.00-20-16 PLY จำนวน 1 ชุด 30/11/2563 13,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์–ปากดง ตอน 1 ที่ กม.2+420 (แยกโคกหม้อ) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 10 ที่ กม.44+170 (แยกคันทรี) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์–ศรีประจันต์ ตอน 3 ที่ กม.2+278 (แยกสะพานดำ) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.110+100 – กม.111+080 , กม.111+340 – กม.111+375 ผลผลิต 1 แห่ง (60 ต้น) 26/11/2563 2,760,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 26/11/2563 48,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+570 – กม.19+850 ผลผลิต 1 แห่ง (8,828 ตร.ม.) 26/11/2563 3,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.68+100 – กม.75+200 ผลผลิต 1 แห่ง (9,866 ตร.ม.) 26/11/2563 3,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox จำนวน ๒ กล่อง 25/11/2563 9,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อยางแอสฟัลท์ CSS-๑h จำนวน ๑๖ ถัง 25/11/2563 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมรทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 3 ที่ กม.8+100 ผลผลิต 1 แห่ง 01/12/2563 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.35+350 – กม.45+445 ผลผลิต 1 แห่ง (9,789 ตร.ม.) 01/12/2563 3,770,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,123 รายการ