Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม การขยายผิวจราจร จาก 2ช่องจราจรเป็น 6ช่องจราจร ทล.3264

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายจักรภพ วัชรมณเฑียร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วม การขยายผิวจราจร จาก 2ช่องจราจรเป็น 6ช่องจราจร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงเพิ่มเติมงานอำนวยความปลอดภัยอื่นๆทางหลวงหมายเลข 3264 ตอน ดอนเจดีย์ - สระกระโจม กม.2+000-กม.2+700โดยมี นายอำนาจ เปียทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
title
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม การปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงเพิ่มเติมงานอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรภพ วัชรมณเฑียร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วม การปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงเพิ่มเติมงานอำนวยความปลอดภัยอื่นๆทางหลวงหมายเลข 3557 ตอนทางเข้าสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+607โดยมี นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี