f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/06/2565 441/35/65/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนอู่ยา-ดอนเจดีย์ ที่ กม.๑+๐๓๐ ( U-Turn แยกบ้านโพธิ์) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 27/06/2565 441/-/65/328 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ 23/06/2565 441/45/65/327 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/06/2565 441/35/65/22 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/06/2565 441/35/65/21 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๐ รายการ 09/06/2565 441/45/65/305 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๐+๒๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/06/2565 441/-/65/302 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 02/06/2565 441/35/65/20 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/05/2565 441/35/65/19 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 ซื้อนัำมันดีเซล จำวน 9,000 ลิตร 17/05/2565 441/35/65/17 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ที่ กม.๗๘+๗๙๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/04/2565 441/-/65/269 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 27/04/2565 441/35/65/16 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐ - กม.๘๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๓๘ ตารางเมตร 22/04/2565 441/-/65/263 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/04/2565 441/35/65/15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 08/04/2565 441/35/65/14 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 389 รายการ