f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 441/35/63/05 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 จ้างเหมาดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๗+๗๕๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/12/2562 04/12/2562 441/-/63/39 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 25/11/2562 25/11/2562 441/35/63/04 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 12/11/2562 12/11/2562 441/35/63/03 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๙๔+๔๘๐ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/11/2562 07/11/2562 441/-/63/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 30/10/2562 30/10/2562 441/35/63/02 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนท่าช้าง- สระบัวก่ำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๓๑+๑๑๙ ตัดหญ้าไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๔.๐๐ ม. โดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๒๑๖,๖๒๐ ตารางเมตร 28/10/2562 28/10/2562 441/-/63/11 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนอู่ยา-ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.๕+๓๘๐- กม.๖+๒๖๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ งาน 28/10/2562 28/10/2562 441/-/63/10 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/10/2562 21/10/2562 441/35/63/01 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมราวสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ที่ กม.๘+๒๒๑ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๔ เมตร 11/10/2562 11/10/2562 441/-/63/02 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๒+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 07/10/2562 07/10/2562 441/-/63/01 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๒+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 07/10/2562 07/10/2562 441/-/63/01 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 จัดซื้อน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ล จำนวน 6,000 ลิตร 24/09/2562 24/09/2562 441/35/62/31 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดอนเจดีย์-ปากดง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๒๗+๑๗๔ ตัดหญ้าไหล่ทางเฉลี่ยกว้างข้างละ ๔.๐๐ เมตร โดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณ งาน ๒๑๔,๐๒๔ ตร.ม. 23/09/2562 23/09/2562 441/-/62/535 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 23/09/2562 23/09/2562 441/35/62/30 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ