f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมราวสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ที่ กม.๘+๒๒๑ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๔ เมตร 07/11/2562 441/-/63/02 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๒+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 08/10/2562 441/-/63/01 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 31/10/2562 441/-/62/549 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ