f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๕๙+๖๔๙+กม.๕๙+๖๙๗ (ก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานเจ้าแม่ทับทิม)ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/08/2563 441/-/63/413 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมราวสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ที่ กม.๘+๒๒๑ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๔ เมตร 07/11/2562 441/-/63/02 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๒+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 08/10/2562 441/-/63/01 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 31/10/2562 441/-/62/549 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ