f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.35+350-กม.45+445 ผลผลิต 1 แห่ง (9,789 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน ไผ่กองดิน - สาลี ระหว่าง กม.33+580-กม.34+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา - ดอนเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+570 - กม.19+850 ผลผลิต 1 แห่ง (8,828 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.68+100-กม.75+200 ผลผลิต 1 แห่ง (9,866 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. Class "l" Type "l" ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.102+800-กม.107+891 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (1,744 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.110+100-กม.111+080 , กม.111+340-กม.111+375 ผลผลิต 1 แห่ง (60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานปรับปรุงทางหลวง โดยทำการปรับปรุง Concrete Barrier Curb ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.48+841-กม.126+841 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,394 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา - ดอนเจดีย์ ตอน 3 ที่ กม.8+100 ผลผลิต 1 แห่ง (664 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งกำแพงกันเสียง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 11 ระหว่าง กม.45+100 - กม.45+210 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.97+150-กม.100+680 ผลผลิต 1 แห่ง (2,931 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 81 รายการ