f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/07/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ระหว่าง กม.31+465 – กม.32+035 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 0.570 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/07/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.20+510 – กม.20+980 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 0.470 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/06/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3605 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพธิ์พระยา – วังยาง ระหว่าง กม.0+350 – กม.0+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/03/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานปรับปรุงทางหลวง 12 ในทางหลวงหมายเลข340ตอน สาลี–สุพรรณบุรี–ศรีประจันต์–ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841กม.126+841(เป็นแห่งๆ)และทางหลวงหมายเลข3496ตอน ดอนเจดีย์–ปากดง ที่กม.0+000รวมบริเวณตัดกับ ทล.3264(แยกหนองนิ้วเอน)ที่กม.14+908รวมบริเวณตัดกับ ทล.3365(แยกดอนยาว) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/03/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 340ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์–ปากน้ำที่ กม.112+477 (แยกนางบวช) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 13/03/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 340ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์–ปากน้ำที่ กม.112+477 (แยกนางบวช) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/03/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ – บ้านกล้วยที่ กม.8+215 (เชิงสะพานตลาดโพธิ์พระยา)ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/01/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/01/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ที่ กม.8+221.500 (แยกสะพานตาแล) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2561 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 1ระหว่าง กม.72+540– กม.73+890 ปริมาณงาน 25,630 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ