f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศรีประจันต์ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์ ที่ กม.95+141 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางปลาม้า ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.58+440 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา - ดอนเจดีย์ ที่ กม.21+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสุพรรณบุรี ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ที่ กม.96+100 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.61+960 – กม.68+100 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,402 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 4 ที่ กม.2+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0100 ตอน เก้าห้อง-บางแม่หม้าย ตอน 2 ระหว่าง กม.5+150-กม.7+635 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+399 – กม.11+927 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 476 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/03/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง Uni-Directional Road Stud ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 , 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.45+723 ปริมาณงาน 6,244 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 55 รายการ