f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/06/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานจ้างเหมาทำการศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.84+200-กม.96+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง (71 KM.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/01/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3460 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - หนองโดก ระหว่าง กม.7+600-กม.12+776 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 784 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/01/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์-สระกระโจม ระหว่าง กม.10+000-กม.16+344 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 760 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 10/01/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์ ที่ กม.89+020 (แยกสามโก้) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์-ปากน้ำ ระหว่าง กม.116+000-กม.126+340 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,412 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก-หนองอีพัง ตอน 4 ระหว่าง กม.11+000-กม.12+470 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0200 ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.37+150-กม.38+305 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 6 ที่ กม.42+900 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 4 ระหว่าง กม.13+770-กม.14+295 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3593 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าดินเหนียว-เสาธง ระหว่าง กม.0+000-กม.5+540 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 104.20 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ