f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมรทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 3 ที่ กม.8+100 ผลผลิต 1 แห่ง 01/12/2563 สพ./eb/20/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.35+350 – กม.45+445 ผลผลิต 1 แห่ง (9,789 ตร.ม.) 01/12/2563 สพ./eb/19/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.102+800 – กม.107+891 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (1,744 ม.) 01/12/2563 สพ./eb/18/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเสียง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 11 ระหว่าง กม.45+100 – กม.45+210 ผลผลิต 1 แห่ง 30/11/2563 สพ./eb/17/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง โดยทำการปรับปรุง Concrete Barrier Curb ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 , 0302 , 0303 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.48+841 – กม.126+841 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,394 เมตร 30/11/2563 สพ./eb/15/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.97+150 – กม.100+680 ผลผลิต 1 แห่ง (2,931 ตร.ม.) 30/11/2563 สพ./eb/16/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง โดยทำการปรับปรุง Concrete Barrier Curb ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.84+200 – 106+333 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,933 เมตร) 30/11/2563 สพ./eb/13/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุพรรณบุรี ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ กม.98+150 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/11/2563 สพ./eb/14/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอนควบคุม 0200 ตอน ไผ่กองดิน – สาลี ระหว่าง กม.33+580 – 34+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 สพ./eb/11/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – ลาดตาล ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+400 , กม.7+712 – กม.8+450 ปริมาณงาน 25,650 ตร.ม. (รวมส่วนขยายและบริเวณทางแยก) 27/11/2563 สพ./eb/12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 26/11/2563 สพ./eb/10/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง–สุพรรณบุรี ตอน 1 ที่ กม.105+333 (แยกแขวงการทาง) , กม.105+600 (แยกหอนาฬิกา) ผลผลิต 2 แห่ง 26/11/2563 สพ./eb/9/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 งานซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟฟ้าแสงสว่าง 12 ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 7 ระหว่าง กม.26+825 – กม.29+315 ผลผลิต 1 แห่ง (148 ต้น) 25/11/2563 สพ./eb/7/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี - ลาดตาล ระหว่าง กม.1+850 – กม.2+620 , กม.5+500 – กม.5+990 ผลผลิต 1 แห่ง (76 ต้น) 25/11/2563 สพ./eb/8/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 งานติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.65+300 – กม.78+341 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (2,404 ม.) 25/11/2563 สพ./eb/6/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 81 รายการ