f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ม.ค.63 13/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 20/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2562 28/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 19/09/2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 22/08/2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 14/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 27/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ