f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค65 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค.65 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มค65 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม64 (แก้ไข) 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธค.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ. 65 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 65 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.-พย 64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดื่อน สิงหาคม - กันยายน 2564 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สค-กย64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม-กันยาย 2564 (แก้ไข) 22/04/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สค-กย64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 02/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 02/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 02/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2564 02/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเม.ย.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.64 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 19/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ