f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์–ปากดง ตอน 1 ที่ กม.2+420 (แยกโคกหม้อ) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 คค06068/433/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 10 ที่ กม.44+170 (แยกคันทรี) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 คค06068/431/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์–ศรีประจันต์ ตอน 3 ที่ กม.2+278 (แยกสะพานดำ) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.110+100 – กม.111+080 , กม.111+340 – กม.111+375 ผลผลิต 1 แห่ง (60 ต้น) 26/11/2563 คค06068/429/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+570 – กม.19+850 ผลผลิต 1 แห่ง (8,828 ตร.ม.) 26/11/2563 คค06068/422/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.68+100 – กม.75+200 ผลผลิต 1 แห่ง (9,866 ตร.ม.) 26/11/2563 คค06068/432/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 งานจ้างเหมรทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 3 ที่ กม.8+100 ผลผลิต 1 แห่ง 25/11/2563 คค06068/426/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.35+350 – กม.45+445 ผลผลิต 1 แห่ง (9,789 ตร.ม.) 25/11/2563 คค06068/427/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.102+800 – กม.107+891 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (1,744 ม.) 25/11/2563 สพ./eb/18/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเสียง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 11 ระหว่าง กม.45+100 – กม.45+210 ผลผลิต 1 แห่ง 24/11/2563 สพ./eb/17/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง โดยทำการปรับปรุง Concrete Barrier Curb ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 , 0302 , 0303 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.48+841 – กม.126+841 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,394 เมตร 24/11/2563 สพ./eb/15/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.97+150 – กม.100+680 ผลผลิต 1 แห่ง (2,931 ตร.ม.) 24/11/2563 สพ./eb/16/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง โดยทำการปรับปรุง Concrete Barrier Curb ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.84+200 – 106+333 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,933 เมตร) 24/11/2563 สพ./eb/13/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุพรรณบุรี ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ กม.98+150 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 24/11/2563 สพ./eb/14/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอนควบคุม 0200 ตอน ไผ่กองดิน – สาลี ระหว่าง กม.33+580 – 34+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 สพ./eb/11/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 88 รายการ