f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ระหว่าง กม.10+000 – กม.16+344 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 760 ม.) 09/02/2565 คค06068/687/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 3460 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว – หนองโดก ระหว่าง กม.7+600 – กม.12+776 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 784 ม.) 09/02/2565 คค06068/689/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง โดยตรวจสอบสภาพชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.18+000 ปริมาณงาน 73 กม. 10/06/2564 คค06068/1772/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ที่ กม.30+850 (แยกหนองกระถิน) ผลผลิต 1 แห่ง 04/06/2564 คค06068/1714/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 24/12/2563 สพ.40/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.68+100 – กม.75+200 ผลผลิต 1 แห่ง (9,866 ตร.ม.) 15/12/2563 สพ.39/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/12/2563 สพ./eb/27/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์–ปากดง ตอน 1 ที่ กม.2+420 (แยกโคกหม้อ) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 สพ.12/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 10 ที่ กม.44+170 (แยกคันทรี) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 สพ.25/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED (Controller ระบบ VA พร้อม Loop Detector) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์–ศรีประจันต์ ตอน 3 ที่ กม.2+278 (แยกสะพานดำ) ผลผลิต 1 แห่ง 26/11/2563 สพ.13/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.110+100 – กม.111+080 , กม.111+340 – กม.111+375 ผลผลิต 1 แห่ง (60 ต้น) 26/11/2563 สพ.29/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+570 – กม.19+850 ผลผลิต 1 แห่ง (8,828 ตร.ม.) 26/11/2563 สพ.43/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.68+100 – กม.75+200 ผลผลิต 1 แห่ง (9,866 ตร.ม.) 26/11/2563 สพ./eb/21/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 งานจ้างเหมรทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 3 ที่ กม.8+100 ผลผลิต 1 แห่ง 25/11/2563 สพ.24/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.35+350 – กม.45+445 ผลผลิต 1 แห่ง (9,789 ตร.ม.) 25/11/2563 สพ.5/2564 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 95 รายการ