f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง(แบบคอนเทม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 01/05/2563 สพ./eb/42/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ที่ กม.21+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ./eb/41/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงศรีประจันต์ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์ ที่ กม.95+141 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ./eb/40/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงบางปลาม้า ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.58+440 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ./eb/39/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง – สระบัวก่ำ ที่ กม.0+750 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ./eb/38/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสุพรรณบุรี ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง(แบบคอนเทม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ กม.96+100 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สพ./eb/37/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.94+055–กม.94+720 , กม.98+555 – กม.98+800 และ กม.99+046-กม.99+745 ปริมาณงาน 98 ต้น 01/04/2563 สพ./eb/36/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0200 ตอน สระกระโจม – บ้านไร่ ระหว่าง กม.56+145–กม.56+705 และในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.22+610 – กม.23+055 ปริมาณงาน 29 ต้น 31/03/2563 สพ./eb/35/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ที่ กม.37+995 (โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง) ผลผลิต 1 แห่ง 30/03/2563 สพ./eb/34/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ที่ กม.7+100 (โรงเรียนนเรศ) และ ที่ กม.14+460 (โรงเรียนบ้านสระกระโจม) ผลผลิต 2 แห่ง 30/03/2563 สพ./eb/33/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอละไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3264 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – สระกระโจม ตอน 2 ที่ กม.3+050 (สี่แยกหนองนิ้วเอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สพ./eb/32/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ตอน 4 ที่ กม.14+590 (แยกโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สพ./eb/31/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+399 – กม.11+927 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 476 เมตร 27/03/2563 สพ/eb./30/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 4 ที่ กม.2+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สพ./eb/29/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 , 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 – กม.45+723 ปริมาณงาน 6,244 อัน 27/03/2563 สพ./eb/28/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ