f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/08/2563 441/35/63/28 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม หน้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒๘ หลา 13/08/2563 441/60/63/410 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 10/08/2563 441/45/63/406 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๐๐ ถุง 07/08/2563 441/60/63/404 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 จัดซื้อน้ำมัน PTT-2T จำนวน 400 ลิตร 06/08/2563 441/35/63/27 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ซื้อหมุดสะท้อนแสงสีเหลือง ๓๖๐ องศา จำนวน ๒๐๐ ชุด 05/08/2563 441/60/63/401 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 05/08/2563 441/70/63/400 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน ๑๕ ถัง 05/08/2563 441/60/63/399 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ที่ กม.๗๕+๔๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/08/2563 441/-/63/398 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 จ้างเหมาซ่อมเสาพร้อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๗๔+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/08/2563 441/-/63/397 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 ซื้อยาฆ่าเชื้อรา จำนวน ๑๕ ขวด 04/08/2563 441/70/63/396 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 03/08/2563 441/40/63/395 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก 03/08/2563 441/งท/30/63/0243 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 30/07/2563 441/45/63/390 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 30/07/2563 441/60/63/393 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 967 รายการ