f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด ๓ x ๑๐ ตร.มม. 29/06/2565 441/45/65/329 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/06/2565 441/35/65/23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนอู่ยา-ดอนเจดีย์ ที่ กม.๑+๐๓๐ ( U-Turn แยกบ้านโพธิ์) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 27/06/2565 441/-/65/328 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ 24/06/2565 441/45/65/327 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 ซื้อหมุดสะท้อนแสง (Bi-directional Road Stud)สีเหลือง ๒ หน้า 23/06/2565 441/60/65/326 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ 23/06/2565 441/45/65/325 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว หน้า ๓๐ นิ้ว 22/06/2565 441/60/65/324 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/06/2565 441/60/65/323 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/06/2565 441/35/65/22 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ 16/06/2565 441/45/65/319 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/06/2565 441/35/65/21 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 15/06/2565 441/70/65/317 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 15/06/2565 441/70/65/315 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง-ดำ ชนิด Aluminium based grade หน้ากว้าง ๔๘ นิ้วพร้อมกาว 15/06/2565 441/60/65/313 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 14/06/2565 441/60/65/311 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,818 รายการ