f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ , ป้ายจราจรและไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบเตือนประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี-ศรีประจันต์ ที่ กม.๘๕+๗๓๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/01/2563 24/01/2563 441/-/63/124 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/123 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/60/63/119 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/60/63/118 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/60/63/121 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/45/63/120 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลยก์ ที่ กม.๔๑+๙๐๐และทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๑ ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนแยกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช- ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๓+๘๕๐ LT., กม.๔+๑๕๐ RT.ปริมาณงาน ๓ ต้น 16/01/2563 16/01/2563 441/-/63/115 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสุพรรณบุรี –ศรีประจันต์ ที่ กม.๑๐๒+๒๐๐ ร่องกลาง ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/01/2563 16/01/2563 441/-/63/117 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 16/01/2563 16/01/2563 441/60/63/116 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 จ้างซ่อมเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด 1 คัน 16/01/2563 16/01/2563 441/งท/-/63/078 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐- กม.๙๗+๙๕๐,ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสุพรรณบุรี-มะขามล้ม ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลย์ ระหว่าง กม.๓๑+๘๕๖- กม.๔๒+๐๕๗ ปริมาณงาน ๒๑๔,๕๙๖ ตารางเมตร 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/112 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๑๑+๙๖๕- กม.๒๕+๐๐๐ ตัดหญ้าร่องกลาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๔.๐๐ เมตร และตัดหญ้าไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๕.๐๐ เมตรโดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๒๑๐,๓๕๘ ตารางเมตร 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/111 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสา Mast Arm ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนท่าศาล-นางบวช ที่ กม.๓๔+๘๗๐ LT.และที่ กม.๓๔+๙๕๐ RT ปริมาณงาน ๒ ต้น 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/110 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.๔๒+๙๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/01/2563 15/01/2563 441/-63/109 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 จ้างดำเนินการซ่อมป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ที่ กม.๖๓+๙๓๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/01/2563 15/01/2563 441/-/63/108 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 661 รายการ