f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างดำเนินการซ่อม Guardrail ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าช้าง-สระบัวก่ำ ที่ กม.๖+๓๕๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 441/-/64/40 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 จัดซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 30/11/2563 441/35/64/04 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ซื้อยางขนาด 215/70 อาร์ 15 จำนวน 4 เส้น 30/11/2563 441/งท/30/64/066 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 10.00-20-16 PLY จำนวน 1 ชุด 30/11/2563 441/งท/30/64/065 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 26/11/2563 441/60/64/38 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox จำนวน ๒ กล่อง 25/11/2563 441/40/64/36 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 ซื้อยางแอสฟัลท์ CSS-๑h จำนวน ๑๖ ถัง 25/11/2563 441/60/64/37 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 24/11/2563 441/70/64/35 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
9 ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ แผ่น 23/11/2563 441/60/64/32 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 23/11/2563 441/60/64/33 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/11/2563 441/งท/30/64/050 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12 ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ แผ่น 18/11/2563 441/60/64/32 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
13 จ้ดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 18/11/2563 441/35/64/03 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 18/11/2563 441/70/64/31 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 16/11/2563 441/45/64/27 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,071 รายการ