f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔ ระหว่าง ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 15/10/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๔ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ ระหว่าง ( เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 15/07/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่าง ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 15/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่าง ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 14/01/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 18/10/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เม.ย.2562 ถึง มิ.ย.2562 18/07/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง ม.ค.2562ถึง มีนาคม 2562 26/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2561ถึง ธ.ค.2561 13/03/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ