f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 18/10/2562 18/10/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เม.ย.2562 ถึง มิ.ย.2562 18/07/2562 18/07/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง ม.ค.2562ถึง มีนาคม 2562 26/04/2562 26/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2561ถึง ธ.ค.2561 13/03/2562 13/03/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ