f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส ณ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และหมวดทางหลวงด่านช้าง
ลงวันที่ 11/08/2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด ได้ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2563 นำโดย
นายจตุพล เทพมังกร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (ประธานกรรมการ) และคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส ณ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และหมวดทางหลวงด่านช้าง พร้อมได้ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส กับคณะทำงานกิจกรรม 5 ส และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1และหมวดทางหลวงด่านช้าง เพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติต่อไป

'