f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี
ลงวันที่ 02/05/2565

'