f
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ลงวันที่ 09/10/2562

นายธนัทเดช  มูลพันธุ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 321 ที่ กม.104+850 


'