f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา 5 ส เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
เปิดจุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์65
ลงวันที่ 11/04/2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เปิดจุดบริการทั่วไทยเทศกาลสงกรานต์2565

นายจิรวัฒน์  ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12

นายศรัณย์รัฐ  พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2565

เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 

โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดบริการทั่วไทย ปั๊ม ปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340)


'