f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.12+100 – กม.19+500 ปริมาณงาน 26,910 ม. 18/03/2563 สพ.23/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
62 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.5+900 – กม.8+577 และ กม.16+170-กม.18+700 ปริมาณงาน 32,033 ม. 18/03/2563 สพ.22/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
63 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.74+020 – กม.76+544 ปริมาณงาน 32,034 ม. (รวมบริเวณใต้สะพานโพธิ์พระยา) 18/03/2563 สพ.20/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
64 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.94+055–กม.94+720 , กม.98+555 – กม.98+800 และ กม.99+046-กม.99+745 ปริมาณงาน 98 ต้น 17/03/2563 สพ./eb/13/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
65 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – นาคู ระหว่าง กม.9+500 – กม.10+200 , กม.11+615 – กม.12+315 ปริมาณงาน 84 ต้น 17/03/2563 สพ.35/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
66 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0200 ตอน สระกระโจม – บ้านไร่ ระหว่าง กม.56+145–กม.56+705 และในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.22+610 – กม.23+055 ปริมาณงาน 29 ต้น 17/03/2563 สพ./eb/15/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
67 จ้างเหมางานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี- ศรีประจันต์ ระหว่าง ที่ กม.78+341-กม.107+891 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,650 ตร.ม. 17/03/2563 441/-/63/พิเศษ/09 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
68 จ้างเหมางานซ่อมสะพานและโครงสร้าง โดยทำการทาสี ด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0103 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง ที่ กม.26+520 และที่ กม.29+000 ปริมาณงาน 6,640 ตร.ม. 17/03/2563 441/-/63/พิเศษ/08 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
69 งานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร โดยวิธีแบบ Asphaltic Plug Joint ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 3 ที่ กม.43+750 , ที่ กม.44+150 ปริมาณงาน 2 แห่ง (0.68 กม.) 16/03/2563 สพ.24/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
70 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101,0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+600 , กม.3+120-กม.7+600 และ กม.45+445 – กม.45+723 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,230 ตร.ม.) (รวมบริเวณทางแยกและจุดกลับรถใต้สะพาน) 13/03/2563 สพ.26/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
71 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง–สุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.84+200 – กม.90+810 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 5,217 ตร.ม. 13/03/2563 สพ.11/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
72 งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี–นาคู ตอน 1 ระหว่าง กม.2+640 – กม.6+395 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,868 ตร.ม.) (รวมบริเวณทางแยกตัดกับ ทล.357 และ ทล.3431) 13/03/2563 สพ.9/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
73 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-บ้านกล้วย ที่ กม.9+200 (โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 441/-/63/พิเศษ/05 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
74 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามชุก -หนองอีพัง ที่ กม.15+600 (โรงเรียนวัดบัลลังก์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 441/-/63/พิเศษ/07 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
75 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าช้าง-สระบัวก่ำ ตอน 2 ที่ กม.10+525 (โรงเรียนวัดอู่ตะเภา) , ที่ กม.16+350 (โรงเรียนวัดดอนตาล)ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/03/2563 441/-/63/พิเศษ/06 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 218 รายการ