f
title
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
Suphanburi 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. CLASS “I” TYPE “I” ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000–กม.40+680 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,756 ม.) 04/03/2563 สพ.1/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
77 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ระหว่าง กม.31+465 – กม.32+035 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 11/07/2562 สพ./eb/42/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
78 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.20+510 – กม.20+980 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 0.470 กม. 10/07/2562 สพ./eb/41/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
79 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยทำการวางท่อ และบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3605 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพธิ์พระยา – วังยาง ระหว่าง กม.0+350 – กม.0+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 สพ./eb/40/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
80 งานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข340ตอน สาลี–สุพรรณบุรี–ศรีประจันต์–ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841–กม.126+841(เป็นแห่งๆ)และทางหลวงหมายเลข 3496ตอนดอนเจดีย์-ปากดง ที่ กม.0+000 รวมบริเวณตัดกับ ทล.3265(แยกหนองนิ้วเอน)ที่ กม.14+908รวมบริเวณตัดกับ ทล.3365(แยกดอนยาว) 28/03/2562 สพ./eb/39/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
81 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์–ปากน้ำ ที่ กม.112+477 (แยกนางบวช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 สพ./eb/38/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
82 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ – บ้านกล้วยที่ กม.8+215 (เชิงสะพานตลาดโพธิ์พระยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 สพ./eb/37/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
83 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา 25/02/2562 สพ./eb/36/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
84 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ที่ กม.8+221.500 (แยกสะพานตาแล) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2562 สพ./eb/35/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
85 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี – สุพรรณบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.72+540– กม.73+890 ปริมาณงาน 25,630 ม. 03/12/2561 สพ./eb/33/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
86 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา–ดอนเจดีย์ระหว่าง กม.3+325– กม.5+900 , กม.14+250 – กม.16+000 ปริมาณงาน 25,620 ม. 03/12/2561 สพ./eb/32/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
87 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.44+991ปริมาณงาน 163 ม. 03/12/2561 สพ./eb/34/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
88 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ – บ้านกล้วย ระหว่าง กม.10+540-กม.11+380,กม.15+545 -กม.17+325 ปริมาณงาน 23,580 ตร.ม. 30/11/2561 สพ./eb/31/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
89 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก–หนองอีพัง ระหว่าง กม.2+458-กม.3+629 ปริมาณงาน 12,002ตร.ม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) 30/11/2561 สพ./eb/29/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
90 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี–มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+450-กม.3+470 , กม.14+000-กม.14+175 ปริมาณงาน 12,270ตร.ม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) 30/11/2561 สพ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 91 รายการ