f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 16/07/2563 441/60/63/367 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 15/07/2563 441/60/63/365 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 14/07/2563 441/60/63/362 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 14/07/2563 441/60/63/364 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/07/2563 441/60/63/363 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 13/07/2563 441/60/63/361 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
37 ซื้อยางนอก - ใน ขนาด10.00-20-14 PLY จำนวน 1 ชุด 13/07/2563 441/งท/30/63/0219 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 10/07/2563 441/45/63/359 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
39 ซื้อไฟกระพริบ LED สีเหลือง ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๘ ชุด 10/07/2563 441/45/63/360 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
40 ซื้อไม้ยูคา เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน 10/07/2563 441/60/63/358 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
41 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง หน้า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕๐ หลา 10/07/2563 441/60/63/356 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
42 ขายทอดตลาดยางรถยนต์ที่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 7 รายการ 04/08/2563 สพ.1/02/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
43 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 สพ.1/01/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 08/07/2563 441/60/63/354 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
45 ซื้อยางแอสฟัลท์ CSS-๑h จำนวน ๖ ถัง 08/07/2563 441/60/63/355 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 967 รายการ