f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อแผ่นสติกเกอร์สีดำ หน้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔๕ เมตร 07/01/2563 07/01/2563 441/60/63/93 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 07/01/2563 07/01/2563 441/60/63/92 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
33 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสายไฟฟ้าใต้ดินในทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๔ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๕+๒๐๐- กม.๐+๐๕๐ (บริเวณแยกคันทรี- อู่วิเชียร) ปริมาณ๑ แห่ง 06/01/2563 06/01/2563 441/-/63/91 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
34 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 06/01/2563 06/01/2563 441/60/63/90 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
35 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 03/01/2563 03/01/2563 441/70/63/88 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 03/01/2563 03/01/2563 441/60/63/87 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 03/01/2563 03/01/2563 441/45/63/86 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 03/01/2563 03/01/2563 441/งท/30/63/072 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
39 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/01/2563 03/01/2563 441/35/63/08 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
40 จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจท ใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๖ รายการ 27/12/2562 27/12/2562 441/-/63/84 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
41 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๙+๕๐๐- กม.๕๕+๐๐๐ LT ปริมาณงาน ๗๙.๒๐ ตารางเมตร 25/12/2562 25/12/2562 441/-/63/82 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 441/60/63/83 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
43 ซื้อต้นเฟื่องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 25/12/2562 25/12/2562 441/70/63/81 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
44 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 441/70/63/78 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 441/45/63/80 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 661 รายการ