f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/12/2562 25/12/2562 441/60/63/79 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
47 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ 25/12/2562 06/12/2562 441/70/63/78 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
48 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว ติดหลักกันโค้ง ขนาด ๓x๑๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๒,๓๗๑ แผ่น 24/12/2562 24/12/2562 441/60/63/77 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
49 ซื้อต้นเฟื่องฟ้าสูง ๔๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๔,๙๐๐ ต้น 24/12/2562 24/12/2562 441/70/63/76 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
50 ซื้อเหล็กแผ่นชุปซิงค์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ แผ่น 24/12/2562 24/12/2562 441/60/63/73 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
51 จ้างเปลี่ยนซีล - โอริงแกนกระบอกไฮดรอลิคชุดยกเครนที่รั่วซึมพร้อมอุปกรณ์อื่นของชุดยกเครนที่ชำรุด จำนวน 1 คัน 24/12/2562 24/12/2562 441/งท/-/63/067 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 23/12/2562 23/12/2562 441/60/63/72 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 23/12/2562 23/12/2562 441/60/63/71 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
54 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/12/2562 20/12/2562 441/35/63/07 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 18/12/2562 18/12/2562 441/60/63/68 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
56 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade สีส้ม ขนาด ๓๐ x ๓๐ เซ็นติเมตร จำนวน ๑๘๐ แผ่น 18/12/2562 18/12/2562 441/60/63/69 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
57 ซื้อชุดต่อสายไฟโคนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด ๒.๕-๑๖ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๕๓๐ ชุด 18/12/2562 18/12/2562 441/45/63/67 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/12/2562 17/12/2562 441/60/63/65 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
59 ซื้อแผ่นประกับเฉียง จำนวน ๓๓ แผ่น 17/12/2562 17/12/2562 441/60/63/66 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
60 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๘ รายการ 17/12/2562 17/12/2562 441/70/63/62 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 661 รายการ