f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 03/07/2563 441/60/63/352 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 02/07/2563 441/40/63/351 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
48 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre-Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๗๖๐ ถุง 02/07/2563 441/60/63/350 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 02/07/2563 441/40/63/349 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
50 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ 01/07/2563 441/70/63/348 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 30/06/2563 441/45/63/346 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
52 ซื้อเสื้อจราจรสะท้อนแสง จำนวน ๒๐๐ ตัว 30/06/2563 441/60/63/345 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
53 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/06/2563 441/35/63/24 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
54 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง 23/06/2563 441/-/63/341 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 23/06/2563 441/60/63/342 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
56 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ 23/06/2563 441/70/63/340 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
57 ซื้อต้นชาฮกเกี้ยน สูง ๓๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น 23/06/2563 441/70/63/339 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 23/06/2563 441/60/63/338 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 22/06/2563 441/งท/30/63/0207 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 19/06/2563 441/60/63/336 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 967 รายการ